Top Tài Phú Nạp Sẽ Kết Thúc Vào 23h59 Phút Ngày 02/11/2021

Thứ Hạng Tên Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 soic*** 1300000
2 giah*** 1100000
3 than*** 1030000
4 binh*** 1030000
5 nguy*** 1000000
6 minh*** 900000
7 tran*** 500000
8 thie*** 450000
9 prok*** 400000
10 prok*** 400000